Blog

Một giới thiệu siêu nhanh chóng về Style Guides

Home / Blog / Một giới thiệu siêu nhanh chóng về Style Guides

4 years ago Comment!

 

Đội ngũ thiết kế Tuts +Web mang lại cho bạn một trong loạt bài viết chiều sâu về thế giới rộng của Style Guide và tất cả các bộ phận chuyển động mà đi cùng với chúng.

Thuật ngữ “Style Guide” là rất rộng và có thể bao gồm một số khu vực khác nhau, có khả năng bao gồm tất cả mọi thứ từ xây dựng thương hiệu công ty, thiết kế giao diện web đến phương pháp mã hóa và nhiều hơn nữa.

Để có thể lăn qua tuần Style Guide của chúng tôi, chúng ta sẽ làm đơn giản hóa mọi điều một chút. Hãy bắt đầu với câu hỏi cơ bản nhất: một Style Guide là gì?

Tóm lại, một Style Guide là một tập hợp các tiêu chuẩn áp dụng cho việc tạo ra các văn bản hoặc thiết kế dựa trên tài sản cho một tổ chức, một ấn phẩm hoặc một lĩnh vực. (1) Nó là một tham khảo toàn diện của NHỮNG ĐIỀU LÀM và điều nên tránh để đảm bảo nội dung được sản xuất ra một cách nhất quán, để phù hợp với các mục tiêu của tổ chức đó, xuất bản hoặc các lĩnh vực.

Các loại tài sản Style Guides có thể liên quan đến nhau, và bên ngoài của web thiết kế có thể bao gồm tất cả mọi thứ từ các tài liệu in để hàng thêu. Tuy nhiên trong thế giới của thiết kế web Style Guides phổ biến nhất được xây dựng để xác định làm thế nào chúng tôi làm việc với:

 • Bố cục trang web và thiết kế giao diện
 • Văn bản và định dạng hình ảnh
 • Tên công ty và biểu tượng hiển thị
 • Bảng màu
 • Cách sáng tạo mã

Mỗi Style Guide là duy nhất và bạn sẽ thấy những thứ khác nhau được xác định trong mỗi một bộ, Tuy nhiên nội dung nói chung sẽ rơi vào bốn loại sau đây.

Ai là đằng sau nội dung? Các dạng xác định tạo thành cơ sở của xây dựng thương hiệu và có thể bao gồm:

 • Sứ mệnh
 • Lời hứa với khách hàng / khách hàng / người dùng
 • Cá tính, giọng nói và giai điệu

    Giai điệu của giọng nói là rất quan trọng để Tổ chức hỗ trợ ung thư Macmillan

Truyền đạt “danh tính” cho công chúng thông qua các yếu tố chẳng hạn như:

 • Bảng màu
 • Thiết kế logo
 • Typography
 • Phong cách (style) tổng thể
 • Hoạt cảnh

                                                       Bảng màu của Kickstarter

Tạo giao diện cho mọi người nên xảy ra thông qua như thế nào:

 • Trải nghiệm giao diện người dùng
 • Nguyên tắc đảm bảo người dùng tập trung thiết kế
 • Lưu lượng khách truy cập thông qua các trang web

                      Một phần của BBC của Ngôn ngữ Kinh nghiệm Toàn cầu

Thực hành tốt nhất liên quan đến:

 • Định dạng mà và các phương pháp
 • Văn bản / ngôn ngữ và định dạng hình ảnh
 • Hướng dẫn sử dụng biểu tượng

                                     Vâng, chúng tôi làm điều đó để

Một số trong những cách phổ biến nhất để Style Guides được thực hiện bao gồm:

 • Phong cách gạch – Style tiles
 • Thư viện mẫu – Pattern
 • Wireframes
 • Mockups
 • Các nguyên mẫu – Prototypes

Thông thường những yếu tố làm theo cách của chúng vào Style Guides cho lợi ích của việc giữ mọi thứ ở một nơi, và đôi khi các điều khoản được liệt kê ở trên thậm chí được sử dụng thay thế cho nhau với “Style Guide”. Tuy nhiên, trong khi một số crossover nói chung được coi là chấp nhận được, nghiêm chỉnh nói một Style Guide là tất cả về xác định các quy tắc và nguyên tắc và thực hiện thực tế của họ là một giai đoạn thứ hai.

Categorised in:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

Đang tải…