Blog

Giới thiệu về “Agile”, phương pháp của một nhà thiết kế.

Home / Blog / Giới thiệu về “Agile”, phương pháp của một nhà thiết kế.

4 years ago Comment!

“Agile” là một thuật ngữ của ngành công nghiệp đặc biệt cho các nhà thiết kế trong lĩnh vực thiết kế phần mềm. Đó là một cụm từ mà được sử dụng rất nhiều bởi các chủ doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng, nhưng đó là chính xác những gì? Sau đây là quan điểm của tôi như một người làm web chuyên nghiệp và nhìn vào những gì bạn cần biết khi bạn là nhà thiết kế trong lĩnh vực này.

Đây không phải là một hướng dẫn toàn diện, cũng không phải là cẩm nang về “Scrum” hay là “Agile”, nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tốt nhất nếu bạn đang trong một cuộc phỏng vấn việc làm trog một công ty thiết kế phần mềm.

Tôi sẽ làm những gì, làm thế nào cho nó hoạt động, bao gồm các điều khoản khác liên quan như “product backlog”, “sprint backlog”, các cuộc họp hằng ngày và các khái niệm về gia tăng sản phẩm và các sản phẩm linh hoạt.

Liệu chúng ta đang nói về cái gì?

“Agile” xuất hiện vào năm 2001 khi một nhóm nhà phát triển phần mềm đã quyết định rằng họ cần một quy trình làm việc khác nhau. Họ đã thiết lập mười hai nguyên tắc và bọc chúng như một bản tuyên ngôn. Nó mô tả một quá trình, một phương pháp luận.

Agile

Sơ đồ dưới đây minh họa một quá trình Agile điển hình, trong một loạt các “Sprints”.agile-sprints

Trong định nghĩa của Agile có cách tiếp cận tinh tế hơn, một trong số đó (và có lẽ là phổ biến nhất) là “Scrum”. Tìm hiểu thêm về các chi tiết cụ thể của Scrum (scrummethology.com)

Trong mọi trường hợp, các phương pháp Agile liên quan đến việc làm thông qua mà lặp đi lặp lại, chu kỳ tăng. Cách tốt nhất để hiểu nó là đểu nhìn vào nó trái ngược với phương pháp “Waterfall”

Waterfall

Waterfall là cách tiếp cận truyền thống để phát triển sản phẩm. Nó thực hiện tuần tự và sau đó là cứng nhắc và cho là ít hiệu quả.Waterfall

Một số lợi ích của Agile (chứ không phải là waterfall) bao gồm các sản phẩm cuối cùng được phát hành nhanh hơn vào thị trường, được hợp tác nhiều hơn và đòi hỏi phải đầu tư gia tăng. Theo khía cạnh khác, nó có thể làm cho các bên liên quan căng thẳng bởi vì tính chất linh hoạt của nó. Nó cũng thường dễ bị hiểu sai.

Làm thế nào để nó hoạt động

Chúng ta hãy xem làm thế nào một công việc Agile trong một tình huống thiết kế thực tế.

Product Backlog

kanban-wall

Đây là một sản phầm tồn dọng (product backlog); nó có tất cả các tính năng mà sẽ có trong sản phẩm cuối cùng. Những tính năng này người dùng cần và phiên dịch một số lợi ích. Mỗi tính năng được đặt trên một thẻ chỉ số cá nhân và được cấu trúc ngữ nghĩa, thường từ quan điểm của cá nhân, theo một cách nào đó để nhất thống và rõ ràng. Ví dụ “như Bod, tôi có thể… vì vậy mà tôi có thể…”

Sprint Backlog

Đối với mỗi thẻ của bạn, như các nhà thiết kế, cần phải ước tính nó sẽ mất bao lâu. Các nhà phát triển cũng có để làm một ước tính. Nó chỉ là một ước tính, sau khi sprint đầu tiên, bạn sẽ có một ý tưởng tốt hơn về một công việc nhất định sẽ mất bao nhiêu thời gian. Nói chung, mỗi tính năng sẽ được trao một “kích thước t-shirt” (XL,L,M,S) và số lượng khác nhau “kích cỡ” sẽ được đưa vào sprint.

Cũng như các “projects backlog (dự án tồn đọng)” các phần cũng có những “buckets” như sprint hiện nay, đang xem xét, chặn… Tất cả được đăng trên một thứ gọi là Kanban (Kanban nghĩa đen có nghĩa là “bảng hiệu” trong tiếng Nhật): một hình ảnh và cách đăng tấm thể để có được một bức tranh lớn của tất cả các tính năng cần thiết. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng một công cụ trực tuyến, chẳng hạn như Trello cho hiệu quả tương tự.trelloboardb

Daily Scrum Meeting

Cuộc họp Scrum hằng ngày là một cách hiệu quả như “Standup”. Theo kinh nghiệm của tôi, tất cả mọi người trong nhóm đã biết những gì bạn và những gì họ đang làm việc. Đó là một cơ hội tốt để chia sẻ và thiết lập định hướng cho công việc tiếp theo.

Potential Shippable Product Increment

Sau mỗi Sprint, các triết lý của bạn sẽ có thể cung cấp “Shippable Increment (Các phần nhỏ này thường là đầy đủ, có khả năng chạy tốt, được kiểm thử cẩn thận và có thể sử dụng ngay)”, điều này được áp dụng rộng rãi cho nhiều ngành công nghiệp và trong lý thuyết, khó khăn để đạt được. Đó là một cách hiệu quả “lát cắt của sản phẩm” một cái gì đó mà có một số gia tăng của tính năng sản phẩm.

Những gì bạn cần biết khi thiết kế web

Làm việc bằng giao diện với người dùng sản phẩm

Mặc dù phương pháp Scrum và Agile là bắt nguồn từ công nghệ phần mềm, nó có thể rất hiệu quả cho các trang web và các ứng dụng. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu từ một cá nhân người dùng mà bạn đã tạo, phác thảo các nhu cầu của người dùng mục tiêu của bạn và sử dụng mà bạn chia nhánh ra và xác định các tính năng cần thiết.

Phát triển khả năng ước tính chính xác

Bạn sẽ cần phải hợp tác với một nhà quản lý phẩn phẩm, hoặc là một chuyên gia Scrum (tùy thuộc vào các tổ chức của bạn đang có), nói chung là người chịu trách nhiệm trong mọi thứ mà họ kiểm soát. Họ sẽ yêu cầu bạn để ước tính chính xác càng tốt. Bạn sẽ tìm thấy nó hấp dẫn đối với các ước tính lạc quan, nhưng hãy thực tế, ai sẽ giữ nó chống lại bạn.

Đánh giá cao sự hợp tác

Một trong những phần hay nhất về các phương pháp của Agile là nó là một phương thức hợp tác làm việc. VÍ dụ, trong một trường học cũ làm việc bằng cách thức Waterfall thông thường bạn sẽ bàn giao thiết kế của bạn đến một nhà phát triển và không bao giờ lặp lại một lần nào nữa. Tuy nhiên, một công việc lặp đi lặp lại sẽ thấy bạn ngồi bên cạnh các nhà phát triển web và làm việc song song để đạt được mỗi bước tiến mà bạn đang làm.

Kết luận

Là một nhà thiết kế web, làm cho quá trình chuyển đổi từ freelancer để làm việc trong một công ty lón, với nhiều nhóm, các dự án Agile, có thể là một bước nhảy vọt lớn. Theo kinh nghiệm của tôi, nó là một khuôn khổ hữu ích để làm việc và nguyên tắc của nó thậm chí có thể được sử dung trong các dự án riêng của bạn. Hiểu được phong cách làm việc hợp tác và học tập như thế nào để ước tính sẽ cho phép bạn hoạt động hiệu quả tốt trong một đội ngũ thiết kế web.

Categorised in:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

*

Đang tải…